Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šmarje pri Jelšah

Predpisi, na katere predpis vpliva