TIC – turistično informacijski center

031 420 653
tic@smarje.si
Povezava
Celjska cesta 6, 3240 Šmarje pri Jelšah