VLOGA ZA OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZARADI NOVOGRADNJE

Organizacijska enota

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije