Nadzorni odbor

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • predsednik, Anton Guzej, Sotensko pri Šmarju 34c, Šmarje pri Jelšah
 • podpredsednica, Zvonka Novak Habot, Trubarjeva ulica 20, Šmarje pri Jelšah
 • član, Darinka Mikša, Grliče 25a, Podplat
 • član, mag. Igor Prah, Brecljevo 5, Šmarje pri Jelšah
 • član, Gabrijela (Jelka) Lorger, Vinski Vrh 15a, Šmarje pri Jelšah
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
 • Darinka Mikša, Grliče 25a, Podplat
 • Gabrijela Lorger, Vinski Vrh 15a, Šmarje pri Jelšah
 • Miha Pevec, Zibika 9, Pristava pri Mestinju
 • mag. Igor Prah, Brecljevo 5, Šmarje pri Jelšah
 • Predsednik, Anton Guzej, Sotensko 34c, Šmarje pri Jelšah
Člani (mandatno obdobje 2014 - 2018)
 • predsednik, Darinka Komerički mag. manag., Rakeževa ulica 1, 3240 Šmarje pri Jelšah
 • član, mag. Silvo Škornik, Grobelce 33a, 3264 Sveti Štefan
 • članica, Silva Vrečko, Šentvid 1; 3231 Grobelno
 • članica, Polona Kokot, Senovica 12, 3240 Šmarje pri Jelšah
 • članica, Ana Novak, Predenca 31, 3240 Šmarje pri Jelšah
Poročila o opravljenih nadzorih
Klikni tukaj za prikaz prilog