Nadzorni odbor

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Darinka Mikša, Grliče 25a, Podplat
  • Gabrijela Lorger, Vinski Vrh 15a, Šmarje pri Jelšah
  • Miha Pevec, Zibika 9, Pristava pri Mestinju
  • mag. Igor Prah, Brecljevo 5, Šmarje pri Jelšah
  • Predsednik, Anton Guzej, Sotensko 34c, Šmarje pri Jelšah
Člani (mandat 2014 do 2018)
  • predsednik, Darinka Komerički mag. manag., Rakeževa ulica 1, 3240 Šmarje pri Jelšah
  • član, mag. Silvo Škornik, Grobelce 33a, 3264 Sveti Štefan
  • članica, Silva Vrečko, Šentvid 1; 3231 Grobelno
  • članica, Polona Kokot, Senovica 12, 3240 Šmarje pri Jelšah
  • članica, Ana Novak, Predenca 31, 3240 Šmarje pri Jelšah
Poročila o opravljenih nadzorih
Klikni tukaj za prikaz prilog