Vloga za izračun občinske takse za plakatiranje, oglasne table in transparente