SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • predsednik, Franc Eisenkoler, Globoko 12a, Šmarje pri Jelšah
 • član, Peter Dečman, Kristan Vrh 15, Podplat
 • član, Martin Koprivc, Celjska cesta 2, Šmarje pri Jelšah
 • član, Miran Koštomaj, Rakeževa ulica 1, Šmarje pri Jelšah
 • član, Bojan Kotnik, Cvetlična ulica 12, Šmarje pri Jelšah
 • član, Krsto Krivokapić, Dvor 30, Šmarje pri Jelšah
 • član, Štefan Galuf, Ulica v Zadrže 20, Šmarje pri Jelšah
 • član, Stanislav Vrešak, Celjska cesta 18, Šmarje pri Jelšah
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
 • Peter Dečman, Kristan Vrh, Podplat
 • Martin Koprivc, Celjska cesta 2, Šmarje pri Jelšah
 • Miran Koštomaj, Rakeževa ulica 1, Šmarje pri Jelšah
 • Bojan Kotnik, Cvetlična ulica 12, Šmarje pri Jelšah
 • Krsto Krivokapić, Dvor 30, Šmarje pri Jelšah
 • Štefan Galuf, Ulica v Zadrže 20, Šmarje pri Jelšah
 • Franc Eisenkoler, Globoko 12 a, Šmarje pri Jelšah
 • Milan Konšak, Grobelno 23, Grobelno
Člani (mandatno obdobje 2014 - 2018)
 • predsednik, Peter Černezel, Zadrže 21, 3240 Šmarje pri Jelšah
 • Peter Dečman, Kristan Vrh 15, 3241 Podplat
 • Martin Koprivc, Celjska cesta 2, 3240 Šmarje pri Jelšah
 • Miran Koštomaj, Rakeževa ulica 1, 3240 Šmarje pri Jelšah
 • Bojan Kotnik, Ulica na Livado 40, 3240 Šmarje pri Jelšah
 • Bojan Kunstič, Zgornje Tinsko 8, 3223 Loka pri Žusmu
 • Krsto Krivokapič, Dvor 30, 3240 Šmarje pri Jelšah
 • Štefan Galuf, Ulica v Zadrže 20, 3240 Šmarje pri Jelšah
 • Franc Eisenkoler, Globoko 12a, 3240 Šmarje pri Jelšah
 • Milan Konšak, Grobelno 23, 3231 Grobelno