SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

Člani (mandat 2018 do 2022)
 • Peter Dečman, Kristan Vrh, Podplat
 • Martin Koprivc, Celjska cesta 2, Šmarje pri Jelšah
 • Miran Koštomaj, Rakeževa ulica 1, Šmarje pri Jelšah
 • Bojan Kotnik, Cvetlična ulica 12, Šmarje pri Jelšah
 • Krsto Krivokapić, Dvor 30, Šmarje pri Jelšah
 • Štefan Galuf, Ulica v Zadrže 20, Šmarje pri Jelšah
 • Franc Eisenkoler, Globoko 12 a, Šmarje pri Jelšah
 • Milan Konšak, Grobelno 23, Grobelno
Člani (mandat 2014 do 2018)
 • predsednik, Peter Černezel, Zadrže 21, 3240 Šmarje pri Jelšah
 • Peter Dečman, Kristan Vrh 15, 3241 Podplat
 • Martin Koprivc, Celjska cesta 2, 3240 Šmarje pri Jelšah
 • Miran Koštomaj, Rakeževa ulica 1, 3240 Šmarje pri Jelšah
 • Bojan Kotnik, Ulica na Livado 40, 3240 Šmarje pri Jelšah
 • Bojan Kunstič, Zgornje Tinsko 8, 3223 Loka pri Žusmu
 • Krsto Krivokapič, Dvor 30, 3240 Šmarje pri Jelšah
 • Štefan Galuf, Ulica v Zadrže 20, 3240 Šmarje pri Jelšah
 • Franc Eisenkoler, Globoko 12a, 3240 Šmarje pri Jelšah
 • Milan Konšak, Grobelno 23, 3231 Grobelno