Zaposleni v upravi

Občina Šmarje pri Jelšah
Aškerčev trg 15
3240 Šmarje pri Jelšah
Uradne ure
Uradne ure
  • Ponedeljek: od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
  • Sreda: od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 17.00
  • Petek: od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 13.00