Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga na drobno - zunaj prodajaln

Oddaj vlogo

Ne

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov