Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarje pri Jelšah – izvedbeni del

Predpisi, na katere predpis vpliva