Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN za del območja EUP ŠM 17/2 (ID št. v zbirki prostorskih aktov: 3585)

20. 6. 2024 Sergeja J. (Oddelek za splošne in pravne zadeve) 150
20.06.2024
Javna naznanila in razgrnitve
20.07.2024 do 00:00
20.06.2024
Lucija Čakš Orač
03/ 817 16 04
Pripombe na javno objavo