SKLEP O PRIPRAVI OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA ŠM 36/2 RIMSKA CESTA Z DODELJENO ID ŠTEVILKO

4. 5. 2023 Sergeja J. (Oddelek za splošne in pravne zadeve) 261
04.05.2023
Objave in pozivi
Do preklica
3503-0006/22-6
04.05.2023