Priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za del območja EUP ME07

27. 9. 2022 Sergeja J. (Oddelek za splošne in pravne zadeve) 1145
27.09.2022
Objave in pozivi
Do preklica
3503-0001/2022-10
27.09.2022
Peter Planinšek
03 817 16 04