POZIV OBČANOM, ki so utrpeli škodo na stvareh zaradi posledic neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. in 25 julijem 2023

7. 8. 2023 Sergeja J. (Oddelek za splošne in pravne zadeve) 761