18. redna seja občinskega sveta

Klemen J. (Oddelek za gospodarstvo) 1722
Seja je potekala dne 27.09.2017 ob 16.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Statut Občine Šmarje pri Jelšah
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni list Republike Slovenije
Datum sprejetja: 27.09.2017
Začetek veljavnosti: 23.11.2017
Poslovnik Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni list Republike Slovenije
Datum sprejetja: 27.09.2017
Začetek veljavnosti: 23.11.2017