Zbiranje vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neurij s točo v obdobju od 10. maja do 1. avgusta 2023

3. 11. 2023 Žan B. (Oddelek za gospodarstvo) 145