Delna in popolna zapora ceste Belo–Stranje–Pristava

390