Kmetija Bizjak

Turistične kmetije
Orehovec 3, 3253 Pristava pri Mestinju