Javna predstavitev Načrta zaščite in reševanje ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali v občini Šmarje pri Jelšah ver. 2.0

46