Občina zagotovila prostor za skladišče rabljenih oblačil

71