Obvestilo oškodovancem – Pozeba in zapadli sneg med 25.4.2016 in 28.4.2016

32