Občina s podjetjem GAAL gradnje podpisala pogodbo za obnovo lokalne ceste Mestinje-Lemberg-Nova vas

60