Nova pridobitev v Športnem parku Šmarje pri Jelšah

32