Sanacija plošče v »Stari šoli« Šmarje pri Jelšah

51