Javno predstavitev predloga načrta zaščite in reševanje Občine Šmarje pri Jelšah ob potresu ver. 3.0

36