Povzetek Sklepov sprejetih na 6. redni seji Občinskega sveta dne 29. 7. 2015

49