Odpis dolga po sporazumu o izvedbi odpusta dolgov

59