JAVNA RAZGRNITEV LOKACIJSKE PREVERITVE ZA PARCELO ŠTEVILKA 1209/2, k.o. 1183 – Lemberg okolica

21. 8. 2023 Žan B. (Oddelek za gospodarstvo) 71