Gradnja telovadnice pri POŠ Šentvid pri Grobelnem

3339
Drugi projekti
V teku