JAVNA RAZGRNITEV LOKACIJSKE PREVERITVE ZA PARCELE ŠTEVILKA 923/1, 843/4, *172, 922, 841/3, k.o. 1227 – Tinsko

20. 6. 2023 Klemen J. (Oddelek za gospodarstvo) 63