JAVNA RAZGRNITEV LOKACIJSKE PREVERITVE ZA PARCELE ŠTEVILKA 676/3, k.o. 1221- Zibika in 847/1, k.o. 1222- Vršna vas

20. 6. 2023 Klemen J. (Oddelek za gospodarstvo) 68