POZIV OBČANOM, ki so utrpeli škodo na stvareh zaradi posledic močnega neurja z deževjem in poplavami med 6. in 7. majem 2023 in zaradi posledic obilnega deževja s poplavami in plazovi od 14. do 23. maja 2023

13. 6. 2023 Klemen J. (Oddelek za gospodarstvo) 98