Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za del območja EUP ŠM 17/2

31. 5. 2023 Klemen J. (Oddelek za gospodarstvo) 162