OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL OBMOČJA EUP ME 07

3. 2. 2023 Sergeja J. ( Oddelek za splošne in pravne zadeve) 337