Poziv k odstranjevanju vegetacije na vodnih in priobalnih zemljiščih

27. 1. 2023 Sergeja J. (Oddelek za splošne in pravne zadeve) 237