Objavljen javni razpis za oddajo neprofitnih oskrbovanih stanovanj v najem

15. 12. 2022 Sergeja J. (Oddelek za splošne in pravne zadeve) 1011