Predlog Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ŠM 19/3 Zadrže

28. 10. 2022 Klemen J. (Oddelek za gospodarstvo) 229