JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in javni obravnavi ODLOKA o spremembah in dopolnitvah podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Š12S1 – Dobrava

17. 10. 2022 Borut L. (Oddelek za splošne in pravne zadeve) 592