BAROK POD KROŠNJAMI

638
174.039,61 €
Evropski sklad za regionalni razvoj
98.474,98 €
Zaključeno
Povezava
Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri Jelšah
01.04.2022
31.12.2022

Podatki o financiranju