JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ŠM 19/3 Zadrže

17. 8. 2022 Sergeja J. (Oddelek za splošne in pravne zadeve) 262
17.08.2022
Javna naznanila in razgrnitve
27.09.2022 do 00:00
3503-0002/2021-39
17.08.2022
obcina@smarje.si
03 817 16 00