Javna razgrnitev in obravnava osnutkov območnega gozdnogospodarskega in lovsko upravljavskega načrta

3. 8. 2022 Sergeja J. (Oddelek za splošne in pravne zadeve) 124