Javna razgrnitev in obravnava osnutkov območnega gozdnogospodarskega in lovsko upravljavskega načrta

3. 8. 2022 Sergeja J. ( Oddelek za splošne in pravne zadeve) 110