Gradnja gasilskega doma na Kristan Vrhu

538
372.816,00 €
Drugi viri
Zaključeno
Kristan Vrh , 3241 Podplat
junij 2022