Gradnja gasilskega doma na Kristan Vrhu

335
372.816,00 €
Drugi viri
V teku
Kristan Vrh , 3241 Podplat
junij 2022