JAVNA RAZGRNITEV LOKACIJSKE PREVERITVE ZA PARCELE ŠTEVILKA 1226/1, 1226/7, 1226/8 in 1226/11, k.o. 1185 – Pijovci.

23. 8. 2021 Žan B. (Oddelek za gospodarstvo) 217