S K L E P o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja ŠM 20/3 – poslovna cona Šmarje pri Jelšah

24. 5. 2021 Borut L. (Oddelek za splošne in pravne zadeve) 303