S K L E P o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Š12S1 – Dobrava – Spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko sosesko Š12S1-Dobrava

23. 4. 2021 Borut L. (Oddelek za splošne in pravne zadeve) 327