»KRAJINSKA UREDITEV OKOLICE RIBNIKOV ŠMARJE PRI JELŠAH akronim: »RIBIČIJA JE IN«