Javna razgrnitev lokacijske preveritve za parcelo številka 254/2, k.o. 1220 – Roginska Gorca - PODALJŠAN ROK

15. 3. 2021 Sergeja J. (Oddelek za splošne in pravne zadeve) 223