Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko ŠM 19 (podEUP ŠM 19/3) – Zadrže.

25. 2. 2021 Žan B. (Oddelek za gospodarstvo) 224