JAVNA DRAŽBA za prodajo nepremičnin v lasti Občine Šmarje pri Jelšah

30.07.2020 Klemen J. 366
30.07.2020
Javne dražbe
25.08.2020 ob 01:00
478-0151/2020
30.07.2020
Klavdija Markuš
klavdija.markus@smarje.si
03 81 71 688