Poziv za imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah

1. 8. 2019 Klemen J. (Oddelek za gospodarstvo) 390