Šmarski turistični preplet – narava, kultura in šport

2036
93.980,21 EUR
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
57.319,33 EUR
Zaključeno
3240 Šmarje pri Jelšah
01.03.2019
31.12.2019

Podatki o financiranju

3240 Šmarje pri Jelšah